Práva cechu a Pokladnica

Oprávnenia


Nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetkých členov cechu. Tieto úkony vyžadujú byť "overený" člen:

 • Odomknutie slotu pre obrannú armádu

 • Zrušenie ktorejkoľvek armády

 • Umiestnenie obliehacej armády

 • Udelenie slobody

 • Premiestnenie centrály


Pokladnica cechu


Rozširovaním svojho územia a dobýjaním sektorov sa zvyšujú ceny tovarov na odomknutie arnádnych slotov. Často bude potreba aby prispieval celý cech na zabezpečenie dostatočného množstva tovarov, a práve na to je určená cechovná pokladnica. Pri pokuse o umiestnenie armády, ste najprv prenesený do okna odomknutia, kde máte prístup - a tiež aj možnosť prispieť - do spoločnej cechovnej pokladnice.


Na obrázku vidíte, že je potrebných 30 ks šperkov, a pod týmto požiadavkom je vidno, že dané tovary už sú k dispozícii vo vašej pokladnici. Ostatné typy tovarov ešte k dispozícii nie sú a preto musia byť vyzbierané a zaplatené na odomknutie slotu. Tlačidlá po bokoch zobrazujú čo môžete prispieť vy ako hráč: v tomto prípade, 10 železa, alebo diamanty na nákup tovarov pre svoj cech.


Len ak sú všetky tovary k dispozícii je možné odomknúť slot.TIP: Udelenie slobody sektoru, ktorý už viac váš cech nechce, odmení nejaké tovary a umiestni ich priamo do pokladnice.

Výber Sveta

Vitajte späť, .

To sú svety, v ktorých ste už hrali:
  Hrajte v novom svete, ktorý ste ešte nepreskúmali

   Nie ste ?

   Odhlásiť sa

   blaaah