Provincie

Súboje sa konajú na mapách provincií. Tu viete získať nové územie obliehaním sektora a následným útokom, s pomocou svojich spolubojovníkov v cechu.


Sektory


Sektory sú zobrazené typickými šesťuholníkmi na mape provincie. Váš cech musí tieto sektory získať - a ubrániť ich pred inváziou - aby úspešne rozširoval svoje územie. Dobytie sektora prebieha v 2 fázach - najprv obliehanie, potom útok!


Farebné rozlíšenie sektorov:


Červená - Nepriateľský cech.

Zelená - Váš cech.

Biela - Neutrálne (Mierumilovné jednotky NPC).

Štartovná zóna


Po otvorení mapy provincie určitej éry, uvidíte tmavé časti mapy, ktoré predstavujú nepreskúmané, nepriradené územia. Aktívna časť mapy je územie kde môžete svoju prvú armádu a založiť centrálu cechu.


Ktoré sektory napadnúť?


Pri prvom vstupe na mapu provincie, môžete umiestniť obliehaciu armádu v každom sektore štartovnej zóny (biela oblasť), alebo na sektore rieky susediacom s územím iného cechu.


Stav sektora


Na mape je vidieť či je sektor pod obliehaním, má nad sebou ikonku prekrížených mečov. Ikonka štítu nad sektorom znamená, že sektor je chránený, bol pred nedávnom dobytý a momentálne sa na neho nedá útočiť. Do chránených sektorov sa nedá umiestňovať obliehacia armáda. To znamená, že ak máte jeden chránený sektor hneď vedľa nepriateľského, ktorý chcete obsadiť, musíte počkať až vášmu sektoru skončí ochrana, aby ste do neho mohli umiestniť obliehaciu armádu.


Zoznam udalostí


V prehľade udalostí vidíte akcie vykonané členmi svojho cechu a nepriateľskými cechmi. Prehľad otvoríte kliknutím na príslušné tlačidlo vľavo dole.V prehľade sú k dispozícii 3 záložky:

 • Dôležité udalosti

 • Akcie vašeho cechu

 • Akcie nepriateľovKliknutím na záložku zobrazíte aktuálne udalosti a miesto ich uskutočnenia. Kliknutím na určitý záznam vás mapa prenesie do danej oblasti.

Výber Sveta

Vitajte späť, .

To sú svety, v ktorých ste už hrali:
  Hrajte v novom svete, ktorý ste ešte nepreskúmali

   Nie ste ?

   Odhlásiť sa

   blaaah