Termíny

Ochrana pred útokom - Po získaní sektora, nemôže byť opäť napadnutý až po nasledujúcej dennej kalkulácii.


Priemerná sila/moc - Priemerná sila sektora v provincii.


Pod obliehaním - Sketor pod obliehaním obliehacou armádou. Sektor neprodukuje silu a úkony sú zablokované.


Zľava na stavbu budov - Podľa úrovne cechu majú členovia znížené náklady na stavbu budov.


Súradnice - Unikátny identifikátor každého sektora.


Denná kalkulácia - prebieha každý deň a obsahuje súpis krokov, ktoré sú automaticky vykonané.


Obranná armáda - Sektor môže brániť až 8 obranných armád. Každá armáda musí byť porazená 10 krát.


Udeliť slobodu - Po udelení slobody sú všetky armády v sektore opäť kontrolované NPC jednotkami. Cech získa pár tovarov ako protihodnotu.


Rebríček cechov - Rebríček, ktorý zobrazuje cechy podľa ich prestíže.


Pokladnica - V pokladnici sa zhromažďujú tovary potrebné na niektoré úkony.


Cechovné vojny - Oficiálny názov novej časti hry.


Oblasť cechu - Sektory ovládané cechom v provincii.


Centrála - Prvý dobytý sektor cechu bude obsahovať centrálu. Centrála sa dá premiestniť do iných sektorov. Je dôležitá pri distribúcii bonusov.


Štartovná zóna - začiatočná časť sektorov v ktorej cechy umiestňujú svoje prvé armády.


Rebríček mapy - Každá mapa provincie má vlastný rebríček.


NPC - “Non-playing character” – nie-hráč, ovládané počítačom.


Majiteľ - Vlastník sektora (cech/NPC).


Mierumilovné NPC - NPC jednotky použite v štartovnej zóne. Neútočia.


Sila - Sektor produkuje silu pri dennej kalkulácii pre majitela sektora.


Prestíž - Prestíž sa počíta z úrovne cechu a dennej získanej sily.


Provincia - Časť mapy cechovných vojen. Každá éra má jednu provinciu.


Éra provincie - Éra provincie, podľa dôb a vekov v hre. Môžu byť použité len jednotky a tovary z danej doby.


Bonus verbovania jednotiek - Podľa úrovne cechu je členom udelený bonus v čase verbovania a liečenia jednotiek.


Premiestnenie centrály - Cech môže premiestniť svoju centrálu. Raz denne.


Bonus výskumu - Podľa úrovne cechu, všetci členovia obdržia dodatočné body výskumu v hlavnej budove.


Sektor - Každá provincia sa skladá z viacerých sektorov. cechy bojojú o ich kontrolu. Sektor poskytuje silu.


Obliehajúca armáda - Prvý krok k získaniu sektora je umiestnenie obliehacej armády. Umiestnenie armády vyžaduje tovary. Samotná armáda však neutočí, ale môže byť napadnutá a porazená.


Bonus rez. podpory - Všetky armády v dosahu môžu získať bonus do útoku a obrany.


Rezervné pdopory - Všetci členovia prispievajú do podpôr niektorými budovami. Určuje bonus útoku a obrany pri cechovných vojnách.


Bonus rezervných podpôr - Zvyšuje sa s úrovňou cechu.


Odomknutý slot - Odomknutý slot pre obrannú armádu.

Výber Sveta

Vitajte späť, .

To sú svety, v ktorých ste už hrali:
  Hrajte v novom svete, ktorý ste ešte nepreskúmali

   Nie ste ?

   Odhlásiť sa

   blaaah