Batéria koľajových diel

/assets/city/buildings/M_SS_FutureEra_Military5.png

Batéria koľajových diel

Informácie o budove

Umožňuje výrobu
Koľajové delo

Cena výstavby
687000 677000 5400 0

Veľkosť a čas výstavby
6x3 18:00:00Výber Sveta

Vitajte späť, .

To sú svety, v ktorých ste už hrali:
  Hrajte v novom svete, ktorý ste ešte nepreskúmali

   Nie ste ?

   Odhlásiť sa

   blaaah