Pravidlá hry

1 účet pre 1 hráča


Každý hráč môže mať 1 účet na jednom svete. Každý účet môže mať len jedného majiteľa a môže byť ovladáný len jedinou osobou - majiteľom účtu, a nikým iným, žiadnym iným hráčom.
Zdieľanie hesla s inou osobou je prísne zakázané.
Znalosť alebo dožadovanie sa hesiel k účtom iných hráčov je prísne zakázané. Ak vám iný hráč pošle heslo k svojmu účtu, musíte ho okamžite nahlásiť hernej podpore.

Napríklad:


 • Je zakázané vytvárať si viac účtov ako jeden na jednom svete z akéhokoľvek dôvodu.

 • Je povolené používať jeden účet na viacerých herných svetoch.

 • Je povolené hrať Forge of Empires na viacerých účtoch, ale nikdy nie na jednom/rovnakom svete.

 • Nesmiete mať prístup na žiadny účet, ktorý vám nepatrí na akomkoľvek svete.

 • Je zakázané hrať namiesto iného hráča ak daný hráč práve nemôže hrať, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

 • Je zakázané vynucovať si vstup na účet iného hráča, alebo akýmkoľvek spôsobom sa dožadovať jeho prihlasovacích údajov.

Zdieľanie zariadenia a/alebo pripojenia k internetu


Je povolené pre dvoch alebo viacerých hráčov používať rovnaké zariadenie a/alebo pripojenie k internetu, ak každý hráč ovláda LEN svoj jeden účet (kontaktujte prosím hernú podporu a informujte ich).

Napríklad:


 • Môžete mať s bratom/sestrou každý svoj účet na Forge of Empires, samozrejme za predpokladu, že každý máte prístup a ovládate len svoj účet.

 • Môžete sa pripojiť do hry cez pripojenie v práci, či v škole, ak máte prístup len k svojmu účtu.

Komunikácia


InnoGames nebude tolerovať žiadne prejavy, ktoré Forge of Empires Team považuje za nelegálny, urážajúci, výhražný, násilný, ohrozujúci život mimo hry, sexuálny, pornografický (aj obrázky či animácie), politicky nekorektný, extrémne pravicový, nábožensky fanatický, ohrozujúci mladistvých, rasistický, podporujúci užívanie nezákonných drôg a alkoholu, alebo inak neprípustný. Nie je povolené ani vkladať rôzne odkazy na vyššie uvedené prejavy.
Spam iných hráčov cez správy alebo chat je zakázané a nebude tolerované.
Je zakázané vydávať sa za člena Forge of Empires Tímu a vynucovať si tak akékoľvek správanie daného hráča v hre.

Napríklad:

 • Je zakázané používať nevhodné mená.

 • Je zakázané uvádzať reklamy na iné hry, zdieľať nevhodný obsah a odkazy na nerelevantné ilegálne web-stránky za účelom zárobku, či uvádzať odkazy na hry iného vydávateľa.

 • Je povolené kritizovať hráča a nazývať ho nováčikom v hre (noob, lama) pri použití slušného jazyka a vhodnej formulácie.

 • Vyhrážať sa je povolené len v ak sa to viaže na obsah hry a nie na reálny život. Napríklad, napísať hráčovi, že na neho zaútočíte so svojimi jednotkami v hre, ak vám neprispeje bodmi výskumu, je povolené. Avšak, ak niekomu napíšete, že si ho nájdete a ublížite mu ak vám body výskumu neprispeje, porušujete pravidlá a budete prísne potrestaný.

 • Používanie len veľkých písmen, opakovaný spam rovnakej správy v chat miestnosti nie je povolené a je považované za nevhodné správanie.

 • Žiadame hráčov, aby ako názvy účtov nepoužívali celé email adresy, celé mená alebo telefónne čísla, kvôli vlastnej bezpečnosti a ochrane údajov.

 • Vyzývanie iných hráčov na porušovanie pravidiel je prísne zakázané.

Jazyk


Tento Forge of Empires server je slovenskou verziou hry. Je povolené používať slovenský alebo český jazyk v komunikácii. Preto prosíme, aby všetky správy, názvy, profily a iné boli v týchto jazykoch. Je možné použiť aj anglický jazyk v primeranej miere.

Použitie iného jazyka v krátkej formulácii je možné, avšak musí byť uvedený aj preklad do slovenčiny.

Všetky tickety na hernú podporu by mali byť v slovenskom, prípadne v českom jazyku, inak si vyhradzujeme právo neodpovedať.


Transfer účtu alebo Diamantov


Nie je povolené hrať na účte z komerčných dôvodov.
Nie je povolené predávať, kupovať, vymieňať či ponúkať účty na výmenu za Diamanty, alebo akékoľvek iné benefity.
Nie je povolená výmena herných predmetov (tovary, body výskumu, atď.) za Diamanty alebo réalne benefity mimo hry (peniaze, kupóny, atď.)
Účet môže byť vymenený inému majiteľovi zdarma. Je však potrebný predbežný súhlas Support
Teamu.
Diamanty môžu byť použité len na účte, ktorý ich zakúpil.
Prevod Diamantov na iný účet nie je možný.


Boti a Skripty


Je prísne zakázané používanie botov, skriptov alebo iných automatizačných programov.

Napríklad:


 • Je prísne zakázané používať botov, alebo skripty, ktoré automaticky zbierajú vaše suroviny.

 • Je prísne zakázané používať tzv. click-botov, ktoré minimalizujú vaše manuálne kliknutia.

 • Je prísne zakázané používať programy,ktoré simulujú prémiové výhody a poskytujú nefér výhodu.

Chyby hry


Každý hráč je povinný nahlásiť kritické chyby priamo hernej podpore / Tímu Forge of Empires.

Hráč nesmie vedome využívať chybu hry vo svoj prospech. Ak si všimnete hráča, ktorý využíva chybu hry ku svojmu prospechu, musíte ho nahlásiť.

Ak nájdete gramatickú chybu, alebo chybu v preklade, okamžité nahlásenie nie je nutné, avšak budeme radi, ak nám to dáte vedieť za účelom skvalitnenia hry.

Pushing


Ovládanie tzv. push účtu, či vedomé získavanie výhod z takejto akcie je prísne zakázané. Push účet je účet, ktorý je hlavne používaný na pomoc inému účtu, ignorovaním ostatných prvkov hry. To znamená, že nie je povolené ovládať účet len za účelom pomoci inému hernému účtu, alebo vedome prijímať výhody alebo inú podporu z takéhoto účtu. Obchody v akejkoľvek podobe (tovary, body výskumu, atď.), ktoré zahŕňajú viacero svetov, nie sú povolené.

Rôzne


Správajte sa prosím slušne a rešpektujte ostatných členov Forge of Empires komunity. Dodržiavanie pravidiel hry vytvára príjemné a zábavné prostredie pre všetkých. Administrátori slovenskej verzie Forge of Empires majú právo mať posledné slovo v akomkoľvek prípade narušenia chodu hry, či porušenia pravidiel. Ich interpretácia pravidiel je konečná. Vyhradzujeme si právo vylúčiť z hry kohokoľvek. Podľa vážnosti priestupku môžu hráči podať odvolanie cez systém hernej podpory. Berte prosím na vedomie, že odstránenie herných predmetov z účtu môže byť trestom za porušovanie pravidiel, a že zablokovaným hráčom nevzniká nárok na vrátenie peňazí za nakúpené diamanty. Ak viete o niekom, kto porušuje pravidlá stačí ho nahlásiť priamo hernej podpore. Vedomé využívanie výhod od hráča, ktorý porušuje pravidlá je prísne zakázané. Vždy všetko podozrivé hláste. Nevhodné správanie v ticketoch, urážky hernej podpory, alebo spam ticket systému hernej podpory môže vyústiť do permanentného zablokovania účtu.
Pravidlá môžu byť prispôsobené rôznym situáciam za účelom zachovania fair play v hre.

Vymazanie účtu


Herné účty môžu byť vymazané po 30 dňoch neaktivity. Diamanty, ktoré boli zakúpené zostanú na hlavnom účte a nebudú odstránené, ak teda nebude vyžiadané kompletné odstránenie účtu z datábaz.

Posledná úprava pravidiel: 07.09.2015

Výber Sveta

Vitajte späť, .

To sú svety, v ktorých ste už hrali:
  Hrajte v novom svete, ktorý ste ešte nepreskúmali

   Nie ste ?

   Odhlásiť sa

   blaaah